Ο Κωνσταντίνος Τσιώλης νέος διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας

Με την υπ΄αριθμ. 525 Φ.Α. 10936 / 04-02-2021 Απόφαση κ. Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας, από 04-02-2021 καθήκοντα Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας, ανέλαβε ο Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσιώλης του Σωτηρίου.

Κατατάχτηκε στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος το Νοέμβριο του 1998. Έχει υπηρετήσει σε Υπηρεσίες της Αττικής και Πειραιά, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στο Βόλο, στην Κέρκυρα, στο Μουζάκι, στην Κομοτηνή και στην Π.Υ. Καρδίτσας.

Είναι Πτυχιούχος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, με Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία»

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»

Το 2019 αποφοίτησε από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ο νέος Διοικητής της Π.Υ. Καρδίτσας ελπίζει σε μια αγαστή και τελεσφόρα συνεργασία με τις αρχές και τους Φορείς της Καρδίτσας, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και ως εκ τούτου θα επιδιώξει επαφές με τις αρχές και τους φορείς το προσεχές διάστημα.