Ο Κ. Μπανάσος νέος Αντιδήμαρχος Παλαμά

ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

O Kωνσταντίνος Μπανάσος αναλαμβάνει χρέη Αντιδημάρχου καθαριότητας, αγροτικής ανάπτυξης και πολιτικής προστασίας στο Δήμο Παλαμά, στη θέση του Δημητρίου Τσιαδήμου, ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους.
Ο κ. Μπανάσος αναλαμβάνει χρέη Αντιδημάρχου από αύριο 1η Απριλίου έως και τις 31 Αυγούστου του 2022 σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Γ. Σακελλαρίου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η Αντιδήμαρχος Φούντα – Κυρίκου Ουρανία και σε περίπτωση αντικατάστασης ο επόμενος αντιδήμαρχος.

Με βάση την απόφαση ο νέος Αντιδήμαρχος αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία του προσωπικού και της λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου.
2. Εποπτεία καθαριότητας Σχολικών Κτιρίων
3. Εποπτεία καθαριότητας Λαϊκών Αγορών
4. Εποπτεία Δημοτικών Σφαγείων
5. Εποπτεία καθαριότητας πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
6. Εποπτεία Κοιμητηρίων
7. Καθαρισμός Δημοτικού Αμαξοστασίου
8. Συντήρηση οχημάτων του Δήμου
9. Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
10. Περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
11. Εποπτεία Αγροτικής και Δημοτικής Οδοποιίας.
12. Εποπτεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπηρεσίας Άρδευσης.
13. Διαχείριση Εκτάσεων Βοσκής
14. Εποπτεία Πολιτικής Προστασίας.
15.Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών και μονίμου κατοικίας.
16. Να μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητας του.
17. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.