Σε μασκότ για το δάσος του Ξινονερίου αλλά και ολόκληρο το χωριό εξελίσσεται ο…Πίπης ο Πελαργός που λατρεύει το πλαστικό. Πρόκειται για μια έξυπνη και πρωτότυπη ιδέα του δραστήριου προέδρου της κοινότητας κ. Δημήτρη Φουστανά που στόχο έχει να δώσει κίνητρο σε μικρούς και μεγάλους για να ανακυκλώνουν.

Η ιδέα του κ. Φουστανά πήρε μορφή μέσα από μια μεταλλική κατασκευή που έχει τη μορφή πελαργού.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα