Το πρώτο κύμα προκαταβολών για τις ζημιές που υπέστησαν από τον «Ιανό» αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Νομό Καρδίτσας, ξεκινά σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Νέου Αγώνα», 4.550 αγρότες και κτηνοτρόφοι οι οποίοι υπέστησαν ζημιές 100%, θα δουν σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα χρήματα της προκαταβολής.

Πιο συγκεκριμένα: Φυτικό κεφάλαιο

Για 100% ζημιά σε 177.635 στρέμματα θα δοθεί προκαταβολή ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα:

-Για 142.495 στρέμματα βαμβάκι θα δοθεί προκαταβολή 100 ευρώ ανά στρέμμα. Το συνολικό κονδύλι της αποζημίωσης προς τους βαμβακοπαραγωγούς ανέρχεται σε 14 εκ ευρώ.
-Για 100% ζημιά σε 20.521 στρέμματα μηδικής θα πιστωθεί το ποσό των 600.000 ευρώ, με την προκαταβολή να ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά στρέμμα.

-Για 14. 619 στρέμματα αραβόσιτου με 100% ζημιά, θα δοθεί συνολική προκαταβολή ύψους 1,6 εκατομμύρια, 110 ευρώ ανά στρέμμα.

Ζωικό κεφάλαιο Σε ότι αφορά το ζωικό κεφάλαιο, 106 παραγωγοί θα λάβουν το ποσό 981.000 ευρώ.

Αναλυτικά: – για αιγοπρόβατα 359.000 ευρώ.

– για βοειδή 57.000 ευρώ. – για ιπποειδή 3.200 ευρώ.

– για μελισσοσμήνη 562.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, πρόκειται να γίνει μια ακόμα πληρωμή αποζημίωσεων για τον Ιανό, γύρω στις 10 Νοεμβρίου ή λίγο αργότερα, ενώ το εκτιμητικό έργο και η εξόφληση των αποζημιώσεων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, όπως ορίζει η διάταξη του νόμου 4737/2020, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.