Πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν τρεις οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων στο Νομό Καρδίτσας, που επλήγησαν από τον «Ιανό».

Με την υπογραφή της απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την οικονομική ενίσχυση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που υπέστησαν ζημιές από τον “Ιανό” αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα να πιστωθούν τα χρήματα στους Οργανισμούς.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα