Επικίνδυνη κλίση έχουν λάβει οι πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Καραμανλή και Βενιζέλου στην Καρδίτσα. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, οι πινακίδες του Κ.Ο.Κ έχουν λυγίσει, με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως ευδιάκριτες για τους οδηγούς αφενός, αφετέρου να υπάρχει κίνδυνος να πέσουν σε κάποιον περαστικό. Ας γίνει άμεσα παρέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο.

Κ.Π.