Θύελλα αντιδράσεων έχει σηκώσει στις τάξεις των αγροτών και κτηνοτρόφων του Νομού Καρδίτσας, το τέλος επιτηδεύματος που καλούνται να πληρώσουν τη φετινή χρονιά. Όπως έχει γράψει ο «Νέος Αγών», όσοι έχουν βιβλία εσόδων-εξόδων και είχαν κάνει έναρξη από 1-1-2014, πρέπει να πληρώσουν 650 ευρώ τέλος επιτηδεύματος. Πρόκειται για ένα σε-
βαστό ποσό το οποίο όπως τονίζουν οι αγρότες,δεν έχουν την πολυτέλεια να το καταβάλουν.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα