Στις 18 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, θα γίνει η τελετή αναγόρευσης διδάκτορα και απονομής πτυχίων στους αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών & Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ώρα 9:30 Αναγόρευση Διδάκτορα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Ώρα 10:00 Ορκωμοσία αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ώρα 10:30 Ορκωμοσία αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Ώρα 11:30 Ορκωμοσία αποφοίτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

Οι ορκωμοσίες θα πραγματοποιηθούν από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e–presence.gov.gr.