Την παράταση της θητείας των τεσσάρων Αντιδημάρχων κατά ένα χρόνο, αποφάσισε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης. Με ορισμένες τροποποιήσεις ως προς κάποιες αρμοδιότητες, η θητεία των Αντιδημάρχων Νικ. Πούπη, Σωκ. Κωτίνα, Γεωρ. Κανιούρα και Ιωάν. Κουτσογιάννη παρατείνεται έως 31 Αυγούστου 2021.

Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Αντιδήμαρχου κ. Νικολάου Πούπη αφορούν οικονομικά και διοικητικά θέματα, ζητήματα καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, καθώς και να ασκεί καθήκοντα Δημάρχου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου. Σε ότι αφορά τον κ. Γεώργιο Κανιούρα, οι αρμoδιότητες αφορούν μεταξύ άλλων την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Παμίσου και της εξέλιξης των έργων σε αυτή, καθώς και θέματα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.

Οι αρμοδιότητες του κ. Σωκράτη Κωτίνα αφορούν μεταξύ άλλων την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ιθώμης. Επίσης είναι καθ’ ύλην αρμόδιος για την εποπτεία των Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης), την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των προβλημάτων στάθμευσης. Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Κουτσογιάννη αφορούν την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος.