Παράταση έως τις 29 Μαΐου για την πληρωμή του πρόσθετου φόρου που προέκυψε για περίπου 72.000 συνταξιούχους που είχαν εισπράξει αναδρομικά το 2013 δίνει με τροπολογία το υπουργείο Οικονομικών. Η παράταση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να υπάρξει χρόνος για τη νομοθέτηση των διαδικασιών διόρθωσης των πρόσθετων εκκαθαριστικών καθώς προέκυψαν σημαντικά προβλήματα και λάθη στον υπολογισμό.

Η διάταξη προβλέπει ότι “οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013, καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29.5.2020”.