Παράταση στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Λυκείου Μουζακίου

Tη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Λυκείου Μουζακίου ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου. Η παράταση χορηγείται έως 10 Ιουνίου του 2022 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
εργασίες, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν αρχικά δώδεκα μήνες και έπρεπε να εκτελεστεί μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, ωστόσο ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας καθώς επί ενάμιση μήνα βρίσκονταν σε εξελιξη άλλη εργολαβία πλήρους αντικατάστασης της στέγης του συγκεκριμένου κτιρίου, ενώ  το συγκεκριμένο κτίριο είχε οριστεί ως εξεταστικό κέντρο των πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν μπορούσαν να
υλοποιηθούν εργασίες, ενώ το χειμώνα οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση εργασιών. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ήταν ομόφωνη.