Την παράταση έως την 4η Μαΐου 2021 των αδειών φυτεύσεις νέων οινάμπελων που έληξαν ή πρόκειται να λήξουν εντός του 2020 παρέχει υπουργική απόφαση, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, σχετικά με κατ΄εξαίρεση τροποποιήσεις για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων λόγω εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωναϊού COVID19.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»