Την περιβαλλοντική και αστική αναβάθμιση στο τμήμα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας
– Μητρόπολης, στην περιοχή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που αποτελεί βασική είσοδο της πόλης της Καρδίτσας δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα