Περισσότερες οι δεύτερες δόσεις από τις πρώτες

Μπορεί η εμβολιαστική διαδικασία έως τώρα να εξελίσσεται αρκετά ικανοποιητικά στην Καρδίτσα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Θεσσαλίας, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται κάμψη στους εμβολιασμούς που γίνονται με την πρώτη δόση. Συγκεκριμένα ενώ το προηγούμενο διάστημα, με βάση τα επίσημα στοιχεία της πολιτείας, οι εμβολιασμοί που αφορούσαν την πρώτη δόση ήταν καθημερινά διπλάσιοι συγκριτικά με εκείνους της δεύτερης δόσης, η εικόνα πλέον έχει αντιστραφεί.

Έτσι, στο Νομό, στις 7 Ιουλίου έγιναν 225 εμβόλια πρώτης δόσης και 537 δεύτερης, στις 8 Ιουλίου 319 και 554, στις 9 Ιουλίου 265 και 577! Πρακτικά αυτό δείχνει ότι αυξάνονται οι πολίτες που ολοκληρώνουν τη χορήγηση του εμβολίου, ενώ καταγράφεται μείωση των νέων ραντεβού ή ακύρωσή όσων είχαν προγραμματίσει για την πρώτη δόση…
Κ.Π.