Πικετοφορία ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία για τις Βάσεις, διοργάνωσε  η Επιτροπή Αγώνα στην οποία συμμετέχουν η Επιτροπή Ειρήνης Ν. Καρδίτσας, σωματεία και φορείς του Νομού.
Αρχικά πραγματοποιηθηκε συγκέντρωση στον κεντρικό πεζόρομο και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.