Πιλοτικό πρόγραμμα στην καλλιέργεια βάμβακος εφαρμόζει ο ΕΛΓΟ – «Δήμητρα» σε αγροτεμάχια, σε Καρδίτσα, Λάρισα, Λαμία, Ημαθία και Κομοτηνή. Με βάση το πρόγραμμα, στο μισό χωράφι ο παραγωγός θα εφαρμόσει τις πρακτικές που ακολουθεί και στο υπόλοιπο θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, ώστε στο τέλος να εξεταστούν το κόστος παραγωγής, η ποιότητα και το κέρδος του παραγωγού.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα