Το παλαιό λατομείο που είχε μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και χώρο παράνομης εναπόθεσης
αδρανών υλικών, καθάρισε η Δημοτική Αρχή στη Λίμνη Πλαστήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Νέου Αγώνα», το «αθέατο μπαλκόνι» του Νεοχωρίου όπως έχει χαρακτηριστεί, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να το μετατρέψει σε χώρο πολιτιστικής
χρήσης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα