• Β. Τσιάκος: «Με την υλοποίηση του έργου θα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την περιβαλλοντική αειφορία»

Μια φιλόδοξη πρόταση που θα αλλάξει τα δεδομένα της ανακύκλωσης στο Δήμο Καρδίτσας κατάθεσε στη σχετική πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης η Δημοτική Αρχή. Ειδικότερα η πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 12 Πολυκέντρων Ανακύκλωσης τα οποία θα έχουν και δυνατότητες στοιχειώδους επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών ενώ θα παρέχεται και οικονομικό κίνητρο στους δημότες ώστε να ανακυκλώνουν.

Ειδικότερα η πρόταση που χωρίζεται σε δυο υποέργα. Το πρώτο αφορά στην δημιουργία της υποδομής και το δεύτερο αφορά στην επικοινωνία και την προβολή του εγχειρήματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 4.794.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος δήλωσε σχετικά: «Καταθέσαμε μια καλά τεκμηριωμένη πρόταση για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που έχει πολλαπλές στοχεύσεις.

Κατ΄ αρχάς με την υλοποίηση της πρότασης θα καταφέρουμε να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων. Η αύξηση της ανακύκλωσης έχει ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα κάνει τον Δήμο μας ακόμη πιο πράσινο ενώ συγχρόνως θα αυξήσει την φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά ιδιαίτερα στα νέα παιδιά.

Είναι μια πρόταση η οποία αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων μια πρόταση με την οποία κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την περιβαλλοντική αειφορία. Με πράξεις αλλάζουμε την Καρδίτσα την κάνουμε μια πόλη που αξίζει να ζεις».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα