«Πράσινο φως» άναψε η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου που αφορά αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό κύκλωμα της Λίμνης Πλαστήρα, οι οποίες προκλήθηκαν από τον «Ιανό».

Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Επίσης με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν οι ανάθεσης για την αποκατάσταση της βατότητας του  οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε Καρδίτσας. Πρόκειται για δύο υποέργα και δύο μελέτες.

Αναλυτικότερα στην έντυπ έκδοση του «Νέου Αγώνα»