Πρέπει να αποκατασταθούν πριν την παραλαβή

Την ανάγκη να γίνουν όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις αποκατάστασης όποιων ατελειών καταγράφονται στο νέο δρόμο Δέλτα- Παλαμάς πριν την οριστική παράδοση του έργου, μας επισήμαναν κάτοικοι τη περιοχής. Μεταξύ άλλων, σε ορισμένα σημεία στο ύψος του Μάρκου, το οδόστρωμα κρατάει νερά, όπως φαίνεται και στην περιοχή.
Να σημειώσουμε ότι τέλος Ιανουαρίου ο δρόμος παραδόθηκε προς χρήση άτυπα για την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών, ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα δεν έχει ακόμη παραλάβει οριστικά το έργο.
Θεωρούμε αυτονόητο πως τυχόν ατέλειες θα επισημανθούν από την επιτροπή παραλαβής και θα γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
Κ.Π.