Επιβεβαιώνεται και επίσημα η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να αξιοποιήσει το θεσμικό
πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, υιοθε. τώντας τη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα για ειδικό πριμ εξόδου στους αγρότες που βρίσκονται κοντά στα όρια της συνταξιοδότησης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα