Σε φάση προετοιμασιών βρίσκεται η Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών για το διεθνή διαγωνισμό που αφορά το έργο της ανακατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας, μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα). Συγκεκριμένα η Διεύθυνση προχώρησε στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου που θα υποβοηθήσουν σε θέματα που αφορούν τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας του Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο: «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και Ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα