Συνεχίζει να δαπανά τρελά ποσά για εξοπλιστικές δαπάνες του ΝΑΤΟ η Ελλάδα, ασχέτως οικονομικής κατάστασης. Πέρυσι δαπανήθηκε το 2,4% του ΑΕΠ ή 5,2 δις δολάρια, για
εξοπλισμό που αφορούν τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι την άμυνα της χώρας με σκοπό την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της.
Σε εξοπλιστικό «πυρετό» βέβαια βρίσκονται όλες οι… συμμαχικές χώρες καθώς δαπανήθηκαν συνολικά 1,8 τρις δολάρια !
Προπολεμική προετοιμασία; Οι πάσης φύσεως ανταγωνισμοί οξύνονται από τις μεγάλες δυνάμεις και τα ιδιωτικοοικονομικά συμφέροντα που εκπροσωπούν.
Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι οι διαφορές και οι ανταγωνισμοί θα διευθετηθούν
«ειρηνικά».
Το ζήτημα είναι η Ελλάδα να μείνει αμέτοχη και να μην την πληρώσει ως «βατράχι» στον τσακωμό που συντελείται μεταξύ των «βουβαλιών»…
Κ.Π.