Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος της «Εργανής», σχετικά με το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων στο Νομό Καρδίτσας, το πρώτο δίμηνο του έτους.

Μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας, ωστόσο η τοπική αγορά αποδεικνύεται ανθεκτική, παρά την μεγάλη έλλειψη ρευστότητας και τα συνεχόμενα «άνοιξε – κλείσε». Σύμφωνα με την «Εργάνη», τους δύο πρώτους μήνες στο Νομό Καρδίτσας σημειώθηκαν 894 προσλήψεις και 756 απολύσεις.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να δημιουργηθούν 138 θέσεις εργασίας. Την ίδια ώρα, το μήνα Φεβρουάριο έγιναν 449 προσλήψεις, 356 απολύσεις, με το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 93 θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τους υπόλοιπους θεσσαλικούς νομούς, στην Π.Ε. Λάρισας το πρώτο δίμηνο του έτους δημιουργήθηκαν 848 θέσεις εργασίας, στην Π.Ε. Μαγνησίας 397 και τέλος στην Π.Ε. Τρικάλων μόλις 12 θέσεις.

Λιγότερες προσλήψεις κατά 165.938 άτομα έγιναν το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Επίσης το πρώτο δίμηνο του έτους καταγράφονται και λιγότερες απολύσεις κατά 187.960 άτομα σε σχέση με τις απολύσεις του πρώτου διμήνου 2020. Ωστόσο θετικό κατά 29.571 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο και κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 οπότε καταγράφηκαν 195.296 προσλήψεις και 165.725 αποχωρήσεις.