Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

Σε φάση υλοποίησης αναμένεται να εισέλθει το έργο της κατασκευής κτιρίου Κ1 (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), μεταλλικού στεγάστρου και υποσταθμού ΔΕΗ στο μουσικό γυμνάσιο- Λύκειο Καρδίτσας, καθώς η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο.
Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 2.350.000 ευρώ και προσωρινός ανάδοχος μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας αναδείχθηκε η εταιρεία “ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ” με μέση έκπτωση 36,02 %.