Προσωρινός ανάδοχος στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

Προσωρινό ανάδοχο για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας ανακήρυξε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.
Ο ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 43,45%.

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας. Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Δ, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

Θερμομόνωση εξωτερικών επιφανειών, θερμομόνωση οροφής, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ανοιγόμενα αλουμινίου, παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης, μόνωση σωληνώσεων, εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής, αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα τύπου Led.

Με τη λειτουργία των έργων αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολείων και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.