Αυτοψία στο οδικό έργο παράκαμψης του Νεοχωρίου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κ. Νούσιος συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δημ. Κουτρομάνο και τον ανάδοχο του έργου.

Το έργο αυτό αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της οδικής ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της Λίμνης Πλαστήρα, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και στην ενίσχυση των προϋποθέσεων ανάπτυξής της.

Ο κ. Νούσιος ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες της ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος, με τη νέα χάραξή του να παρακάμπτει τον οικισμό του Νεοχωρίου, διευκολύνοντας τη λειτουργία των εγκατεστημένων επενδύσεων. Συντελεί, ταυτόχρονα στην προσέλκυση νέων επενδυτών και τη συνεπαγόμενη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση της προσέλκυσης νέων επισκεπτών, τη μείωση του κόστους στην διακίνηση των τοπικών προϊόντων.