Στο στάδιο της δημοπράτησης αναμένεται να εισέλθει το επόμενο διάστημα το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Λυκείου Μουζακίου.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμαρχος Μουζακίου Φάνης Στάθης ενέκρινε τη δέσμευση και την δαπάνη.

Διαθέτει την πίστωση ύψους 380.000 ευρώ για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Μουζακίου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρη- σιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».