Προωθείται η αποκατάσταση των δρόμων στη Δρακότρυπα μετά τον "Ιανό"

Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου για το έργο των ασφαλτοστρώσεων δρόμων στην Δρακότρυπα λόγω “Ιανού”.
Κατόπιν αυτού καλεί τρεις οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά, ενώ ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός του εργου είναι 80.645,16 ευρώ.