Σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την ένταξη στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις αναπτύσσει ο Δήμος Καρδίτσας στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού. Πρόσφατα, ο Δήμος υπέβαλε αίτηση για να ενταχθεί στην αποστολή που έχει δρομολογήσει η ΕΕ «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα