Μια νέα εποχή φιλοδοξεί να εγκαινιάσει για το Μουσείο Πόλης η δημοτική αρχή Καρδίτσας. Η ευκαιρία για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος “έρχεται” από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και την υποκατηγορία του «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» στην οποία ο Δήμος Καρδίτσας καταθέτει ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά την αναβάθμιση της κεντρικής δομής του μουσείου και τη δημιουργία μιας προσωποποιημένης και εμπλουτισμένης εμπειρίας ξενάγησης στην πόλη της Καρδίτσας. Ο πλούτος του Μουσείου Πόλης της Καρδίτσας ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό, θα αναδειχθεί ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα μιας μοναδικής εμπειρίας για τον επισκέπτη αλλά και γνώσης για τους ντόπιους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα