Πρόταση στο «Τρίτσης» για τη ΔΕΥΑ καταθέτει ο Δήμος Μουζακίου

Πρόταση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» θα καταθέσει ο Δήμος Μουζακίου για το έργο που αφορά παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές της ΔΕΥΑΜ.
Οπως καταγράφει ο «Νέος Αγών» Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,39 εκ ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα. Πρώτον στην αντικατάσταση παλαιών και χαμηλής απόδοσης αντλητικών συγκροτημάτων της ΔΕΥΑΜ με νέα υψηλής υδραυλικής και ενεργειακής απόδοσης καθώς και την ενσωμάτωση λειτουργιών βελτιστοποίησης μέσω ειδικών λογισμικών. Επίσης περιλαμβάνει και την εγκατάσταση φίλτρων εξόδου στους ρυθμιστές στροφών.
Δεύτερο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999kw για βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας της ΔΕΥΑ Μουζακίου. Συγκεκριμένα αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,99kw για την κάλυψη μέσω συμψηφισμού net-metering μέρους της ενεργειακής κατανάλωσης και δαπάνης της ΔΕΥΑ αναφορικά με τη λειτουργία των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.