Πρόταση 3,7 εκατ ευρώ στο «Τρίτσης» από το Δήμο Μουζακίου για την αγροτική οδοποιία - Προτεραιοποίηση των έργων

Πρόταση ύψους 3,7 εκ ευρώ θα υποβάλει ο Δήμος Μουζακίου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για έργο που αφορά τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας.
Στο πλαίσιο των προσκλήσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή σχετικής πρότασης για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μουζακίου».
Με την ένταξη του έργου, ο Δήμος επιδιώκει την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Επίσης την μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το συγκεκριμένο έργο είναι τρίτο στη σειρά κατάταξης, στη λίστα προτεραιοποίησης των  των προτάσεων που υποβλήθηκαν και θα υποβληθούν στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα η σειρά, όπως αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία έχει ως εξής:
1. Για την Πρόσκληση ΑΤ01 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης» την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
2. Για την Πρόσκληση ΑΤ03 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο « Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» την πράξη με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
3. Για την Πρόσκληση ΑΤ05 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου- Αγροτική Οδοποιία» την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
4. Για την Πρόσκληση ΑΤ08 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»» την πράξη με τίτλο «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
5. Για την Πρόσκληση ΑΤ08 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»» την πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
6. Για την Πρόσκληση ΑΤ12 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» την πράξη με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
7. Για την Πρόσκληση ΑΤ10 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» την πράξη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
8. Για την Πρόσκληση ΑΤ02 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» την πράξη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΕΛΑΝΘΗΣ, ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
9. Για την Πρόσκληση ΑΤ04 στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» την πράξη με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
10. Για την Πρόσκληση ΑΤ14 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» την πράξη με τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΟΥ 1821».

Διαφωνία από τη Ντούρβα
Την διαφωνία της εξέφρασε η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παρασκευή Ντούρβα λέγοντας: «Διαφωνώ με την προτεραιοποίηση που υποδεικνύει ο Δήμαρχος , χωρίς εισηγητική έκθεση και αιτιολόγηση.
Τα έργα που υποβλήθηκαν ξεπερνούν σε ποσό κατά πολύ το πλαφόν χρηματοδότησης από το Α. Τρίτσης των 12.000.000 ευρώ ,που δικαιούται ο Δήμος Μουζακίου.
Οι υποδομές αποχέτευσης είναι πολύ σημαντικές, με δεδομένο πως δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός Μουζακίου .Το έργο για δίκτυα ακαθάρτων Λαζαρίνας -Γελάνθης πρέπει να προταθεί, διότι αφορά την υποβοήθηση λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και πρέπει να γίνει σύντομα.
Οι δύο αυτές κοινότητες δικαιούνται αντισταθμιστικά την ένταξη τους στο βιολογικό καθαρισμό, μιας και ο τελικός αποδέκτης έχει κατασκευαστεί στην κτηματική τους περιοχή.
Δεν μπορούμε να συζητάμε για έργα σύγχρονα (όπως π.χ. ψηφιακά υδρόμετρα ), όταν δεν έχουμε κατασκευάσει βασικές υποδομές (δίκτυα ακαθάρτων -αγροτική οδοποιϊα ). Επίσης το Μουσείο Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι έργο που πρέπει να προταθεί, ως ένδειξη τιμής στον Ήρωα του 1821, γι αυτό το λόγω συμπεριλαμβάνονταν στα έργα που θα κατασκευάζονταν εντός του 2021 στα πλαίσια του έτους εορτασμού.
Σύμφωνα με την ταξινόμηση που κάνετε το μόνο έργο που θα ενταχθεί είναι το πρώτο των 8.169.677,84 ευρώ ,ένα μεγάλο μέρος του οποίου αφορά την προμήθεια ψηφιακών υδρόμετρων ,μια πολυτέλεια όταν σε κοινότητες όπως ο Άγιος Ακάκιος το νερό δεν είναι πόσιμο και δεν καταγράφεται κατανάλωση . Για όλους αυτούς τους λόγους και για όσα ακόμη θα αναδείκνυα αν είχα τον απαιτούμενο χρόνο, ιδιαίτερα για το γεγονός πως η απόφαση αυτή λαμβάνεται εσπευσμένα ,με επιστολές από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής που αποτελούν το 1/5 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑΦΩΝΩ.»