Πρόταση 5,8 εκ ευρώ από το Δήμο Σοφάδων για την κατασκευή ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ

Πρόταση χρηματοδότησης για την κατασκευή ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου- λυκείου και ειδικού εργαστηρίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα υποβάλει ο Δήμος Σοφάδων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή της πρότασης, με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής μελέτης να ανέρχεται στα 5,8 εκ ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Σοφάδων θα συμμετάσχει στη συγκεκριμένη πρόσκληση του προγράμματος με δύο υποέργα:

*Υποέργο 1: Μελέτη ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνάσιου λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) και ειδικού εργαστηρίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στο Δήμο Σοφάδων, προϋπολογισμού 876.256,33 ευρώ .

*Υποέργο 2: Ανέγερση ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνάσιου λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) και ειδικού εργαστήριου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στο Δήμο Σοφάδων, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ (κατ΄εκτίμηση).

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η ανέγερση νέων κτιρίων πρέπει να αφορά σε κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας και θα πρέπει να κατατάσσονται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α.
Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο Δήμος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος,