Πρώτη επιλογή τα Τμήματα της Καρδίτσας για 36 επιτυχόντες

ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Ανοδος στα «ρετιρέ» των πανεπιστημιακών και στρατιωτικών σχολών και 30 τμήματα με περίπου 14.000 κενές θέσεις αναγράφονται στην ταυτότητα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχείων των προτιμήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τα τέσσερα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύουν στην Καρδίτσα.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Από τους 77 επιτυχόντες στην Κτηνιατρική Καρδίτσας που διαγωνίστηκαν φέτος στα Γενικά Λύκεια, οι 2 είχαν το τμήμα ως πρώτη επιλογή, ενώ 12 ως δεύτερη.

Σε ότι αφορά τους διαγωνιζόμενους από τα ΕΠΑΛ, από τους 7 επιτυχόντες, κανείς δεν είχε το συγκεκριμένο τμήμα ως πρώτη επιλογή.
10%
Σε ότι αφορά τους επιτυχόντες με το 10% από τα ΓΕΛ είναι έξι. Για το 2020 πέτυχαν 3 και για το 2019 επίσης 3. Επίσης πέτυχε ένας με το παλαιό σύστημα 10%.
Στα ΕΠΑΛ, με το 10% πέτυχαν από ενας υποψήφιος του 2020 και το 2019.

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών, Ξύλου και Σχεδιασμού ήταν πρώτη προτίμηση για 9 νέους σπουδαστές, από τους 185 που πέτυχαν από τα Γενικά Λύκεια. Για άλλους 9 ήταν δεύτερη επιλογή. Σε ότι αφορά τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, από τους 25 επιτυχόντες, πρώτη επιλογή ήταν για τους 9.
10%
Σε ότι αφορά τους επιτυχόντες με το 10% από τα ΓΕΛ είναι 13. Για το 2020 πέτυχαν 5 (οι 4 το είχαν πρώτη προτίμηση) και για το 2019 οκτώ (οι 3 το είχαν πρώτη προτίμηση). Επίσης πέτυχαν δύο με το παλαιό σύστημα 10%.
Στα ΕΠΑΛ, με το 10% πέτυχαν από ενας υποψήφιος του 2020 και το 2019. Μάλιστα ο επιτυχόντας του 2019 το είχε πρώτη επιλογή.

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συνολικά 62 μαθητές των Γενικών Λυκείων που διαγωνίστηκαν φέτος πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας. Για 9 απ’ αυτούς το Τμήμα ήταν πρώτη προτίμηση ενώ για 8 δεύτερη. Σε ότι αφορά τους μαθητές των ΕΠΑΛ, πέτυχαν 13 στο συγκεκριμένο τμήμα από τους οποίους ένας το είχε ως πρώτη επιλογή.
10%
Σε ότι αφορά τους επιτυχόντες με το 10% από τα ΓΕΛ είναι 9. Για το 2020 πέτυχαν 5 και για το 2019 τέσσερις (οι δύο το είχαν πρώτη προτίμηση). Επίσης πέτυχε ένας με το παλαιό σύστημα 10%. Στα ΕΠΑΛ, με το 10% πέτυχαν από ενας υποψήφιος του 2020 και το 2019.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συνολικά 77 μαθητές που διαγωνίστηκαν από τα Γενικά Λύκεια πέτυχαν στο Τμήμα Επιστήμης τροφίμων και διατροφής και από αυτούς 4 το είχαν ως πρώτη επιλογή και 10 ως δεύτερη. Σε ότι αφορά τους μαθητές των ΕΠΑΛ, πέτυχαν 16 στο συγκεκριμένο τμήμα από τους οποίους οι 6 το είχαν πρώτη επιλογή.
10%
Σε ότι αφορά τους επιτυχόντες με το 10% από τα ΓΕΛ είναι 12. Για το 2020 πέτυχαν 7 (οι δύο το είχαν πρώτη προτίμηση) και για το 2019 πέντε (οι δύο το είχαν πρώτη προτίμηση). Επίσης πέτυχε ένας με το παλαιό σύστημα 10%.
Στα ΕΠΑΛ, με το 10% πέτυχε ενας υποψήφιος του 2020.