Την ανάπλαση μίας εκ των κεντρικότερων οδών της Καρδίτσας σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οικιστικού ιστού της πόλης.

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή επεξεργάζεται μελέτη για την ανάπλαση της οδού Υψηλάντου και την μετατροπή της σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την βελτίωση της προσπελασιμότητας του κέντρου της πόλης το οποίο αποτελεί «πυρήνα» της εμπορικής και κοινωνικής ζωής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της κινητικότητας των κατοίκων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»