Σε περίπου ένα χρόνο αναμένεται να λειτουργήσει στο Μουζάκι το νέο Κέντρο Υγείας, διαμήνυσε ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του του νεοϊδρυθέντος «Τομέα Ε.Κ.Α.Β. 5».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα