Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπεται η οδός Χαρίτου

Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπεται η οδός Χαρίτου στην Καρδίτσα με χρηματοδότηση ύψους 760.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Δικαιούχος είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα