Ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δήμο Σοφάδων και αφορά την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε Σοφάδων.
Το έργο, που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση των δημοτών προς τις αγροτικές περιοχές, έχει συνολικό ποσό της σύμβασης μετά την έκπτωση (55,66%) τα 146.324,77 €
Η εργολαβία, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» , Δράση 4.3.4: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» και έχει προθεσμία έως τον Ιούλιο.
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των δομικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών και γενικά των κυκλοφοριακών συνθηκών αγροτικών οδών και ειδικότερα:
-Βελτίωση αγροτικής οδού από χθ 1+650 οδού Καρποχώρι – Αγία Παρασκευή εώς θέση Αμπέλια, μήκους 675 μέτρων
-Βελτίωση Αγροτικής Οδού από σιδηροδρομική γραμμή Σοφάδες – Παλαιοφάρσαλος έως Μικρό Παζαράκι, μήκους 1850 μέτρων
Μεταξύ άλλων προβλέπονται εργασίες:
-Κατασκευής υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου
-Ασφαλτική προεπάλειψη
-Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πλάτους 5,5 m
-Κατασκευή ερεισμάτων από θραυστό υλικό

Ο κ. Σκάρλος
Αυτοψία στις εργασίες που εκτελούνται πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αραμπατζή.
Σε δήλωσή του σχετικά με το έργο ο Δήμαρχος Σοφάδων τόνισε:
«Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή τομέα. Στις περιοχές παρέμβασης, οι κάτοικοι δραστηριοποιούνται στην γεωργία. Η εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στην αγροτική περιοχή παρέμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η ανεμπόδιστη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης γης των παραγωγών με οικονομικά, και όχι μόνο, οφέλη. Είναι ακόμη ένα έργο του δήμου Σοφάδων με το οποίο κάνουμε πράξη τις προτεραιότητές μας, μία από τις οποίες είναι η στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου, του μόχθου και της παραγωγής».