Ο Δήμος Καρδίτσας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δημότες ότι, μετά από συντονισμένες προσπάθειες πέτυχε την τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής απόφασης και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών (600 €) θα δοθεί και στα νοικοκυριά των οποίων οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες της κύριας κατοικίας επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του κυκλώνα ΙΑΝΟΣ στις 18 και 19/9/2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι βοηθητικοί χώροι/ αποθήκες να ήταν δηλωμένα στην Εφορία προ της πλημμύρας.

Οι δημότες στις κατοικίες των οποίων έγινε ήδη αυτοψία από τα συνεργεία του Δήμου και έχουν καταγραφεί, δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια και θα ειδοποιηθούν από το αντίστοιχο συνεργείο που έκανε την αυτοψία για να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (αν δεν τα έχουν ήδη προσκομίσει).

Μόνο στην περίπτωση που δεν υπήρξε αυτοψία και καταγραφή από τα συνεργεία του δήμου παρακαλούνται οι δημότες να κάνουν αίτημα για αυτοψία στα τηλέφωνα 2441350772 και 2441350712 κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00 μέχρι την Παρασκευή 29/1/2021. Για βοηθητικούς χώρους/αποθήκες πολυκατοικιών (προς διευκόλυνση της διαδικασίας) παρακαλούμε η συνεννόηση να γίνεται με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ή έναν εκπρόσωπο των ιδιοκτητών.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι δημότες πήραν το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών (600 Ευρώ) λόγω της πλημμύρας στην κύρια κατοικία τους δεν δικαιούνται πρόσθετο επίδομα για τους βοηθητικούς χώρους/ αποθήκες.