Με αντικείμενο το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Β. Τσιάκου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα