Σε φάση υλοποίησης έργα αποκατάστασης υποδομών και τοποθέτησης σωλήνων

Σε φάση υλοποίησης αναμένεται να εισέλθουν τα έργα της αποκατάστασης υποδομών στο Δήμο Μουζακίου και προμήθειας- τοποθέτησης σωλήνων άρδευσης αρδευτικού δικτύου στους ορεινούς οικισμούς για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων του «Ιανού».
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου, όπως καταγράφει ο «Νέος Αγών» προχώρησε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των σχετικών διαγωνισμών, από τους οποίους προέκυψαν τα εξής:
– στο έργο της αποκατάστασης υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 296.612 ευρώ, προέκυψε ανάδοχος ο οποίος κατέθεσε έκπτωση 12% με συνολική δαπάνη προσφοράς 261.152 ευρώ.
– στο έργο των σωλήνων με συνολικό προϋπολογισμό 301.427 ευρώ η Επιτροπή ενέκρινε τον ανάδοχο με συνολική δαπάνη προσφοράς ύψους 283.358 ευρώ.