Σε φάση υλοποίησης αναμένεται να εισέλθει από το νέο έτος το έργο της βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Καρδίτσας, αρχικού προϋπολογισμού 1,7 εκ ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα