226 επιχειρήσεις άνοιξαν το 2019

«Σήκωσε κεφάλι» η επιχειρηματικότητα στο Νομό Καρδίτσας, καθώς

το ισοζύγιο Εγγραφών – Διαγραφών στο Μητρώο του ΕΒΕ 2019 «κλείνει» με θετικό πρόσημο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε ο «Νέος Αγών» από το ΕΒΕ Καρδίτσας, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου, άνοιξαν 226 επιχειρήσεις, ενώ έκλεισαν 147.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πρόσημο να είναι θετικό κατά 79 νέες επιχειρήσεις.

Τμήμα Εμπορίου

Στο τμήμα Εμπορίου άνοιξαν 54 επιχειρήσεις και έκλεισαν 5. Πιο συγκεκριμένα άνοιξαν 40 ατομικές και έκλεισαν 51, άνοιξαν δύο ετερρόρυθμες και έκλεισε μία, άνοιξαν 10 Ι.Κ.Ε. και έκλεισε μία, ενώ έκλεισαν έξι ομμόρυθμες και άνοιξαν δύο.

Τμήμα Μεταποίησης

Στο τμήμα Μεταποίησης άνοιξαν 30 επιχειρήσεις και έκλεισαν 21. Ειδικότερα, άνοιξαν 13 ατομικές επιχειρήσεις και έκλεισαν 17. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν πέντε ενεργειακές κοινότητες.

Άνοιξαν εννέα Ι.Κ.Ε. και έκλεισε μία, δημιουργήθηκε μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ενώ τέλος άνοιξαν δύο και έκλεισαν τρεις ομμόρυθμες εταιρείες.

Τμήμα Υπηρεσιών

Η μεγαλύτερη «κίνηση» παρατηρήθηκε στο τμήμα Υπηρεσιών, όπου το 2019 άνοιξαν 142 επιχειρήσεις και έκλεισαν 67.

Ειδικότερα, άνοιξαν 84 ατομικές επιχειρήσεις και έκλεισαν 56. Δημιουργήθηκε μία ενεργειακή κοινότητα, άνοιξαν εννέα ομόρρυθμες εταιρείες και έκλεισε μία, άνοιξαν 22 Ι.Κ.Ε. και έκλεισε μία, δημιουργήθηκαν τρεις μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε., άνοιξαν 22 ομόρρυθμες εταιρείες και έκλεισαν εννέα, ενώ τέλος άνοιξε και μία ΥΦΠ.

Τα στοιχεία αν μη τι άλλο δείχνουν πως υπάρχει βελτίωση του κλίματος και πως παρά την υψηλή φορολόγηση, οι επιχειρήσεις φαίνεται πως «αντέχουν».