Ένα σημαντικό έργο που θα δώσει λύση στα προβλήματα άρδευσης των αγροτικών καλλιεργειών της περιοχής των Σελλάνων, δημοπρατείται ύστερα από συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.
Πρόκειται για το έργο ‘’ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Ο.Ε.Β ΣΕΛΛΑΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ’’ προϋπολογισμού 4.155.000,00 ευρώ και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προχωρήσει στην κατασκευή του μετά την υπ. Αρ. 4712/02-07-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξης.
Το εν λόγω έργο θα δημοπρατηθεί με ανοικτή διαδικασία και με το σύστημα της Μελέτης- Κατασκευής για την επιλογή αναδόχου.
Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από τα έξι σημαντικά τέτοιου είδους έργα στη Θεσσαλία συνολικού προϋπολογισμού άνω των 70 εκ. ευρώ που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, πρόγραμμα από το οποίο χρηματοδοτούνται όλα τα μεγάλα έργα εγγείων βελτιώσεων στη χώρα. Την υλοποίηση των έργων αυτών αναλαμβάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ οι δημοπρατήσεις παραμένουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Συνολικά η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει τον πρωτογενή τομέα με 700 εκατ. ευρώ χρηματοδοτώντας δράσεις όπως, τα Σχέδια Βελτίωσης (30,9 εκατ. ευρώ), επενδύσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων (8,2 εκατ. ευρώ), ενισχύσεις σε νέους γεωργούς (34,3 εκατ. ευρώ), ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων (7,3 εκατ. ευρώ), αγροτική οδοποιία (13,2 εκατ. ευρώ), ομάδες τοπικής δράσης Leader (28,4 εκατ. ευρώ) και εγγειοβελτιωτικά έργα κάτω 2,2 εκατ. ευρώ (15,2 εκατ. ευρώ).
Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας κ. Κωστής Νούσιος τόνισε:
«Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός γνώστης των προβλημάτων της αγροτικής παραγωγής, σχεδιάζει, διεκδικεί και υλοποιεί έργα τα οποία δίνουν λύσεις στον πρωτογενή τομέα με τη μείωση του κόστους παραγωγής. Κοινή μας προτεραιότητα είναι να βρισκόμαστε δίπλα στους αγρότες που μοχθούν, υλοποιώντας έργα ουσίας που αγγίζουν τις πραγματικές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής».