Μικρή χαρακτηρίζεται η προσέλευση των θεσσαλών παραγωγών στην πρόσκληση που απηύθυνε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την συμμετοχή τους στα Σχέδια Βελτίωσης, Δράση 4.1.2: «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα