Τον τρόπο με τον οποίο θα καταργηθούν τα ιστορικά δικαιώματα σταδιακά από το 2022 έως το 2026 ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβ νός, από την εκδήλωση στην Τρίπολη. Συγκεκριμένα είπε: «Προχωράμε σε αλλαγή στην καταβολή της βασικής ενίσχυσης, με την επιλογή μέσω της σύγκλισης στο 100% της μοναδιαίας τιμής δικαιώματος ανά αγρονομική Περιφέρεια».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα