Ένας αυτόνομος σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα εγκατασταθεί μέχρι το τέλος του μήνα στην Καρδίτσα με σκοπό τη συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου για την ποιότητα του αέρα, την ηχορύπανση και το μικροκλίμα.

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στο κτίριο του Δημαρχείου και θα μετράει σε πραγματικό χρόνο τους παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»