Την προμήθεια ενός Σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον αστικό ιστό της πόλης, προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες ΙοΤ. Η προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και τα δεδομένα που προκύπτουν θα χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση ερευνητικών εργασιών – μελετών, για τη μελλοντική ένταξη του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Επίσης για την εκπόνηση της μελέτης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα