•3.559 ευρώ η μέση κατάθεση στο Νομό

Kατά 24,8% υπολείπονται οι καταθέσεις στον μέσο τραπεζικό λογαριασμό στο Ν. Καρδίτσας, συγκριτικά με το μέσο όρο της χώρας. Οι συνολικές καταθέσεις που εμφανίζουν οι πολίτες του Νομού στις συστηματικές τράπεζες ανέρχονταν στο πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 1,05 δις ευρώ, αυξημένες συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 που ήταν 916 εκ. Ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό είναι το χαμηλότερο σε επίπεδο Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα